καρφίτσα #21

από τα εδώ στα εκεί

από τα καινούρια στα παλιά

με την γλώσσα έξω να στάζει σάλια πάνω στο μάτι σου

με φανερά τριψίματα για εσένα που κρύβεσαι εκεί πίσω από τα μούσια

με ένα κλείσιμο του ματιού για το πέρασμα από το σκοτάδι στο φως –

και βάις βέρσα                                                                                  |πάλι|

 1

ένα γεια λοιπόν